28 sierpnia 2017
CZY EKOGROSZEK RZECZYWIŚĆIE JEST EKOLOGICZNY

Ekogroszek, powstający na bazie węgla kamiennego, cechuje się niską zawartością siarki. Dodatkowo, spalany w specjalnych piecach z podajnikiem, emituje znacznie mniejszą (w porównaniu do pieców rusztowych) emisję gazów cieplarnianych przy zachowaniu dużej sprawności kotłów wynoszącej nawet 90%. Już te właściwości pozwalają na spełnienie rygorystycznych norm ekologicznych, które wprowadzono w Polsce wraz z jej przystąpieniem do UE.    

     Ekogroszek jest paliwem stałym często nazywanym "paliwem XXI wieku". O jego ekologicznym charakterze decyduje kilka czynników. Wśród nich najważniejszymi są: proces produkcji (mający niemały wpływ na właściwości), a także sam sposób spalania produktu.      Ekogroszek powstaje wyłącznie z wyselekcjonowanych partii węgla, które charakteryzują się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i ilości substancji niepalnych. Ważnymi parametrami branymi pod uwagę przy produkcji ekogroszku są niska zawartość siarki oraz popiołu węgla, który ma być użyty w tym procesie. Dodatkowo, wielokrotnie płukany i przesiewany w produkcji węgiel, często zostaje również wzbogacany, a wszystko to by zapewnić mu jak największą energetyczność. W efekcie powstaje produkt ubogi w siarkę (mniej niż 0,6% masy), zawartości popiołu i mało wilgotny (oba parametry poniżej 10% masy), dzięki czemu charakteryzuje się wysoką wartością opałową. Przekłada się to bezpośrednio na ilość spalanego opału: aby wyprodukować jednostkę ciepła musimy zużyć mniej kilogramów ekogroszku niżeli innego materiału opałowego. Nie trudno wydedukować, że mniej spalonych kilogramów to mniej zanieczyszczeń.    

 

         Do spalania ekogroszku używa się niskoemisyjnych kotłów z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym, które charakteryzują się wysoką sprawnością (na poziomie od 80 do 90 %), co pozwala obniżyć koszty produkcji energii cieplnej. Obsługa urządzenia jest prosta i (dzięki dużemu zautomatyzowaniu) nie wymaga dużego zaangażowania od domowników. Obok ekonomiczności prymarną zaletą tego rodzaju kotłów jest ich ekologiczność. Spalanie przy ich użyciu jest niemal bezdymne, a emisja do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych kilkukrotnie niższa od wymaganych norm. Redukcja emisji dwutlenku węgla CO2 wynosi 25%, CO - 97%  i pyłów o prawie 92% w stosunku do pieców rusztowych. Należy jednak podkreślić, że wartości te są silnie uzależnione od jakości samego opału. Aby spalanie było w pełni ekologiczne należy wybierać ekogroszek o jak najlepszych parametrach.

 

Ekogroszek zaliczany jest obecnie do jednych z najbardziej ekologicznych metod otrzymywania energii cieplnej.

SOBOTA 33

59-600 Lwówek Śląski

2020 © Wszelkie  prawa zastrzeżone   

PRODUKTY

  INNE

KONTAKT

workowany-opal.pl

EKOGROSZEK

KONTAKT